Heather Rankin

Cape Breton

Heather Rankin is a singer, songwriter, actor, and member of six-time Juno Award-winning band The Rankin Family. As a solo artist she has released two albums, A Fine Line (2016) and Imagine (2017). Heather has performed her solo shows in venues across the country including headlining the Lunenburg Folk Harbour Festival and Nova Scotia SummerFest as well as Celtic Colours. She has hosted Songwriters’ Circles during ECMA Week, and performed with Symphony Nova Scotia, the Calgary Philharmonic, and the Cape Breton Orchestra. Heather was named a Canada 150 Ambassador in 2017 and took part in the Canada C3 Expedition. She has recorded and performed with many artists including The Chieftains, Johnny Reid, Alex Cuba, and Carly Simon and recently teamed up with fellow Cape Breton performers Lucy MacNeil, Jenn Sheppard, and Bette MacDonald for the hit music and comedy stage show Island Girls.

Tha Heather NicFhraing na h-òranaiche, cleasaiche agus ceòladair ann an The Rankin Family, còmhlan-ciùil a tha air sia duaisean Juno a chosnadh. Mar neach-ciùil fa-leth, tha i air dà chlàr a chur a-mach, A Fine Line (2016) agus Imagine (2017). Tha Heather air a bhith air an àrd-ùrlar air feadh na dùthchadh, am measg nan ainmean móra aig Lunenburg Folk Harbour Festival agus Nova Scotia SummerFest maille ri Celtic Colours. Tha i air a bhith na bean-an-taighe aig cearcaill sgrìobhadairean-òrain aig Seachdain ECMA, agus sheinn i còmhla ri Symphony Nova Scotia, Calgary Philharmonic, agus Cape Breton Orchestra. Bha Heather na tosgaire airson Canada 150 ann an 2017 agus bha i an-sàs ann an Canada C3 Expedition. Tha i air clàradh agus air a bhith air an àrd-ùrlar còmhla ri iomadh luchd-ciùil an leithid The Chieftains, Johnny Reid, Alex Cuba, agus Carly Simon. O chionn ghoirid, bha i air an àrd-ùrlar a-rithist comhla ri Lucy NicNìll, Jenn Sheppard, agus Bette NicDhòmhnaill le Island Girls – dealbh-chluich cheòlmhor éibhinn a chòrd ri móran. Bha Heather aig Celtic Colours ann an 2022 agus tha sinn ro thoilichte gu bheil i air ais a-rithist am bliadhna.

Festival Performances

Back to Top